Lumo-valofestivaali on Oulun kaupungin toteuttama koko perheen ilmainen ja kaikille avoin tapahtuma. Tapahtuman järjestämisestä vastaa Oulun kaupungin viestintä- ja tapahtumaryhmä ja toteutukseen osallistuu laaja yhteistyökumppanien verkosto, joka muodostuu sekä kaupunkiorganisaation että paikallisen yritysmaailman ja kansalaisyhteiskunnan toimijoista.

Milloin Lumo-valofes­tivaali järjes­tetään?

Lumo-festivaali järjestetään seuraavan kerran 22.-24.11.2024.

Missä teokset sijaitsevat?

Teosten sijainti julkistetaan lokakuun ja marraskuun vaihteessa vuonna 2024.

Miten valoteosten tekijät löytyvät vuosittain?

Vuosittain järjestetään teoshaku helmi-maaliskuussa. Teoshaussa saatujen ehdotuksien pohjalta valikoidaan potentiaaliset teokset ja neuvotellaan taiteilijan kanssa. Lumo-valofestivaalin ohjelmarunko valmistuu kesän aikana ja se julkistetaan vuosittain loka-marraskuun vaihteessa muutamaa viikkoa ennen festivaalia.

Kuinka paljon tapahtuma kuluttaa energiaa?

Vuonna 2021 koko Lumo-valofestivaali kulutti 950 kilowattitunnin verran sähköä. Tapahtuman sähkönkulutus vastaa sähkölämmitteisen omakotitalon yhden kuukauden sähkön kulutusta. Festivaalialueella teospaikkojen katuvalaistus on tapahtuman ajan sammutettu, ja kävijät vähentävät myös omaa kotikulutustaan vierailullaan.

Mistä Lumo on saanut ideansa?

Ensimmäinen valofestivaali järjestettiin nimellä Valoa Oulu! vuonna 2013. Idea syntyi osana Valosta vetovoimaa -hanketta, kun uuden Oulun juhlavuoden kunniaksi haluttiin järjestää kaikille oululaisille suunnattu vapaan pääsyn tapahtuma.

Tutustu aiempiin valofestivaaleihin!