1. Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Lumo-valofestivaalin järjestävä Oulun kaupunki.

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua täyttämällä Lumo-valofestivaalin kävijäkyselyn ja jättämällä yhteystietonsa kyselyn loppuun.  Järjestäjä varaa oikeuden evätä henkilön osallistumisen arvontaan epäsoveliaan käytöksen tai muiden väärinkäytösten perusteella.

3. Arvonnan osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 30.11. saakka, kun kävijäpalautekysely on avoinna. Vastuu osallistumiseen tähtäävän vastauksen saapumisesta perille osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muusta vastaavasta syystä johtuvista häiriöistä, esteistä tai virheitä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Järjestäjä arpoo kaikkien osallistujien kesken viisi Lumo-pipoa. Arvonta suoritetaan viimeisestä osallistumispäivästä seuraavan viiden arkityöpäivän kuluessa.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Voittajaan otetaan yhteyttä sähköpostitse. Ellei voittajaa tavoiteta viiden arkipäivän sisällä ilmoittamisesta, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi/palveluksi.

6. Järjestäjä ja sen yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjä ei ole missään vastuussa mahdollisesta vahingosta tai kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Palkinnon voittanut henkilö vastaa itse kaikista palkinnon hyväksymiseen, sen vastaanottamiseen ja/tai käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja järjestäjän näissä säännöissä esitettyjä oikeuksia ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä.

7. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien antamia yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen sekä voitosta ilmoittamiseen voittajalle.

Voittajan tai muiden osallistujien yhteystietoja ei käytetä missään muussa tarkoituksessa, eikä niitä tallenneta tai säilytetä järjestäjän hallussa.